Breaking Curses

In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, by the power of his cross, his blood and his resurrection, I take authority over all curses, hexes, spells, voodoo practices, witchcraft assignments, satanic rituals, incantations and evil wishes that have been sent my way, or have passed down the generational bloodline. I break their influence over my life by the power of the risen Lord Jesus Christ, and I command these curses to go back to where they came from and be replaced with a blessing.

Do św. Michała Archanioła

O wielki Książe niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie. Ciebie dziś … Read more