Skuteczność egzorcyzmu

Zobacz: www.egzorcyzmy.katolik.pl!

Poniższe treści pochodzą ze strony www.egzorcyzmy.katolik.pl. Zapraszamy Cię do odwiedzin tej strony – znajdziesz tam najbardziej wyczerpujące i pełne informacje na te oraz inne tematy!

Egzorcyzmy mogą trwać od kilkunastu minut do kilku godzin, zwykle jest to kilkadziesiąt minut. Egzorcyzmy zwykle są przeprowadzane kilkukrotnie, aż  do pełnego uwolnienia danej osoby. W niektórych przypadkach mogą być kontynuowane nawet przez kilka lat.

Jezus nauczał, że zły duch po wyrzuceniu z człowieka może próbować wrócić, o ile ten człowiek nie zadba o oczyszczenie swojej duszy z grzechu: “Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku, ale nie znajduje. Wtedy mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem; a przyszedłszy zastaje go nie zajętym, wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze z sobą siedmiu innych duchów złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam” (Mt 12, 43nn).  Dlatego bardzo ważne jest, aby uwolnieniu towarzyszyła decyzja o nawróceniu. Często Pan Bóg w trakcie modlitwy o uwolnienie i egzorcyzmu daje ludziom zniewolonym bardzo silne odczucie Swojej miłości oraz łaski potrzebne do zerwania ze złem. Zatem należy odbudowywać własną wieź i miłość do Boga poprzez lekturę Pisma Świętego, sakramenty, modlitwę, wyrzeczenie się grzechu i pokutę. Prawdziwe i szczere nawrócenie zbliża do Boga oraz skutkuje trwałym odcięciem wpływów demonicznych.

Skuteczność, a tym samym potrzeba kontynuowania egzorcyzmu może zależeć od wielu czynników:

 • od

  wysiłku penitenta

  w walce z demonem, czyli jego woli nawrócenia.

 • od

  stopnia działania złego ducha

  . Czasem wystarczy jedno błogosławieństwo (np. nawiedzonych miejsc), czasem potrzeba wielokrotnych modlitw (pełne opętanie).

 • od

  przyczyny, czasu i sposobu zniewolenia

  – ofiarami mogą być małe dzieci, nawet nienarodzone (wskutek przekleństwa, ofiarowania złemu duchowi).

 • od

  siły złego ducha

  (jego miejsca w piekielnej hierarchii)

  i liczby demonów

  opętujących człowieka.

 • od

  egzorcysty

  , jego pobożności, charyzmatu, przygotowania, metod jakie stosuje.

 • od

  Bożej Łaski

  . Zdarza się, że opętanie lub dręczenie przez demona jest niemożliwe do usunięcia, co widzimy, zwłaszcza u świętych, którzy podejmują walkę ze złym duchem w obronie innych ludzi i jako skutek swojej świętości (św. o. Pio, św. Jan Vianney, Matka Teresa z Kalkuty). Bóg pozwala na to działanie złego ducha, a  egzorcyzm nie przynosi uwolnienia,  lecz daje łaskę przetrwania próby. Do tej kategorii zalicza się przypadek opętania Anneliese Michel.

Ta strona jest częścią www.egzorcyzmy.katolik.pl, na której znajdziesz więcej informacji, modlitw, świadectw. Zapraszamy!

 

Leave a Reply