Besitzergreifung – Symptome

Diese Seite wurde leider noch nicht übersetzt. Wie kannst Du bei der Übersetzung helfen? – Lies weiter.

Opętanie to stan człowieka, którego ciałem zawładnął szatan. To skrajny stan oddziaływania diabelskiego na człowieka. Jak je rozpoznać?

W przypadku opętania diabeł rozporządza ciałem osoby jak własnym. Może przebywać w ciele utajony i ujawniać się tylko w specyficznych sytuacjach: kiedy chce i kiedy musi (np. podczas egzorcyzmu). W czasie takiego ujawnienia osoba opętana nie ma władzy nad swoim ciałem, zły duch może wypowiadać swoje słowa jej ustami, a także dokonywać złych czynów.

Rozpoznanie opętania opiera się na diagnozie co do możliwych przyczyn i objawów działania złego ducha. Szczególnymi objawami mogą być  np.:

  • awersja wobec Boga,
  • bluźnienie i przeklinanie,
  • niechęć do rzeczy poświęconych (krzyż, medalik),
  • wrogość do kapłanów i osób modlących się,
  • mówienie i rozumienie nieznanych języków, mówienie nieswoim głosem,
  • występowanie tajemniczych zjawisk w otoczeniu, lewitacje.

We wstępnym rozpoznaniu każdy chrześcijanin może prześledzić życie danej osoby, jej stosunek do Boga i rzeczy poświęconych. Jeśli osoba, która podejrzewamy o opętanie, reaguje na krzyż, posiłek pobłogosławiony wodą święconą agresją albo sztywnieniem ciała, także pojawianiem się na ciele satanistycznych symboli, nalezy skontaktować się z księdzem egzorcystą. Ostatecznego rozeznania dokonuje właśnie on,  także tylko ksiądz egzorcysta może podjąć egzorcyzm nad osoba opętaną.

W procesie uwalniania osoby świeckie mają do odegrania olbrzymią rolę – poprzez towarzyszenie i wspieranie osoby uwalnianej.

Więcej w tym artykule oraz tej książce.

 

Opt In Image
Liebe LeserInnen!

Wir wenden uns an Euch mit herzlicher Bitte um Gebet und finanzielle Unterstützung unserer Seite. Wir wünschen auch andere Länder im Thema der geistigen Bedrohungen zu evangelisieren. Mehr…

 

Registrieren in Kontakt zu bleiben!

Leave a Reply