Sieben Wahrheiten über den Satan

Christus besitzt größere Macht als der Teufel. „Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazaret? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist: der Heilige Gottes“, schrieen die Dämonen im Evangelium nach Markus 1:24.

Diese Seite wurde leider noch nicht übersetzt. Wie kannst Du bei der Übersetzung helfen? – Lies weiter.

Chrystus dał swoim uczniom moc nad demonami.

“Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: Panie przez wzgląd na Twoje imię, nawet złe duchy się nam poddają,” zgodnie z Ewangelią Łukasza 10:17. Także ostatnim nakazem dla Jego następców było: “Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię Moje złe duchy wyrzucać będą…” (Ew. św. Marka 16,17).

Demony boją się prawdziwych uczniów Chrystusa

. “Kiedyśmy szli na miejsce modlitwy, zabiegła nam drogę jakaś niewolnica, opętana przez ducha, który wróżył. Przynosiła ona duży dochód swym panom. Ona to, biegnąc za Pawłem l za nami wołała: Ci ludzie są sługami Boga Najwyższego, oni wam głoszą drogę zbawienia” (Dzieje Apostolskie 16,16-17).

Demony rozpoznają prawdziwie Boże sługi

, a nie boją się oszustów. “Zły duch odpowiedział im: Znam Jezusa i wiem o Pawle, a wy coście za jedni?” (Dz. 19,15).

Demony wiedzą, że ich czas działania jest krótki

. “…Biada ziemi i biada morzu – bo zstąpił na was diabeł, pałając wielkim gniewem, świadom, że mało ma czasu.” (Ap 12,12).

Demony wiedzą, że czeka ich sąd.

“Potem ujrzałem anioła, zstępującego z nieba, który miał klucz do czeluści i wielki łańcuch w ręce. I pochwycił smoka, węża starodawnego, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat. I wtrącił go do czeluści, i zamknął, i pieczęć nad nim położył, by już nie zwodził narodów, aż tysiąc lat się dopełni” (Ap 20,1-3).

Demony wiedzą, że jedyną siłą na świecie, która może ich pokonać jest moc krwi Chrystusa

. “A oni zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego, i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć” (Ap 12,11).

Ta strona jest częścią www.egzorcyzmy.katolik.pl, na której znajdziesz więcej informacji, modlitw, świadectw. Zapraszamy!

 

Opt In Image
Liebe LeserInnen!

Wir wenden uns an Euch mit herzlicher Bitte um Gebet und finanzielle Unterstützung unserer Seite. Wir wünschen auch andere Länder im Thema der geistigen Bedrohungen zu evangelisieren. Mehr…

 

Registrieren in Kontakt zu bleiben!

Leave a Reply