Pierwsza pomoc – dla siebie

Zobacz: www.egzorcyzmy.katolik.pl!

Poniższe treści pochodzą ze strony www.egzorcyzmy.katolik.pl. Zapraszamy Cię do odwiedzin tej strony – znajdziesz tam najbardziej wyczerpujące i pełne informacje na te oraz inne tematy!

Jeśli w Twoim otoczeniu mają miejsce zdarzenia podobne do tych, jakie opisane zostały w rozdziale  “Objawy działania złego ducha” , zastosuj się do poniższych rad.

Najpierw przeczytaj artykuł “Jak rozpoznać działanie złego ducha? Czy potrzebuję egzorcysty?” dla rozpoznania i podjęcia pierwszych kroków.

Nie obawiaj się niczego

Nie bój się szatana! Ale zachowaj roztropność i bojaźń Bożą. Zaufaj Bogu, który szatana zwyciężył i nie pozostawił ludzi bezbronnymi dając skuteczne środki do walki ze złym. Jeśli wymaga tego sytuacja, poproś o pomoc księdza egzorcystę, pomyśl o modlitwie o uwolnienie.

Sakramentalia – Koniecznie miej Krzyż Święty w mieszkaniu; także w formie medalika, Może być to np. Krzyż św. Benedykta, szkaplerz, medalik św. Katarzyny Labouré. Miej zawsze pod ręką poświęcony różaniec i módl się na nim. Dobrze mieć przy sobie i przy łóżku wizerunek św. Michała Archanioła, obrazek “Jezu ufam Tobie”, Matki Bożej i świętych (np. św. Faustyny i o. Pio, którzy sami byli dręczeni przez szatana). Niech obrazek przypomina Ci o wstawiennictwie świętych za Tobą i będzie punktem wyjścia dla nabożeństwa ku czci Boga i wstawiennictwu świętych.
 
Błogosław i używaj wody święconej (dostaniesz ją w zakrystii kościoła) albo wody egzorcyzmowanej. Poświęć pokój, różaniec, przedmioty związane z wiarą, które będą Ci przypominać o Bożej obecności. Miej wodę święconą w pobliżu, żegnaj się nią, błogosław siebie i innych przed wyjściem z domu powierzając ich Bożej opiece, błogosław miejsca swojej pracy, modlitwy i odpoczynku. Pamiętaj przy tym, że woda święcona to nie żadna magiczna mikstura, a medaliki i obrazki to nie amulety. One mają Ciebie zbliżyć do Boga i przypominać Ci o Jego zbawczej mocy, chrzcie świętym i przynależności do Jezusa.

Jeśli występują w domu niepokojące zjawiska, poproś księdza w celu poświęcenia całego mieszkania. Czasem w takich sytuacjach potrzebny jest egzorcyzm nad tym miejscem lub błogosławieństwo egzorcyzmowaną solą, którą może dać Ci każdy kapłan.

Módl się i czuwaj

Trwaj w modlitwie, zwracaj się do Boga w każdej chwili swojego życia. To jest najważniejsze: modlić się i ufać Bogu. Odmawiaj różaniec, np. z Radiem Maryja (o godz. 12.30 i 20.20) albo Radiem Niepokalanów (20.30), Koronkę do Bożego Miłosierdzia (o 15.00) oraz Modlitwę z liturgii godzin (20.10, 23.30 – nocna). św. Maksymilian Maria Kolbe stwierdził, że “różaniec jest strzelaniem do szatana”. Odnów przyrzeczenia chrzcielne.

Egzorcyzm prosty – Jeżeli czujesz obecność złego ducha; w chwilach pokus i dręczeń używaj formuły “Precz szatanie w Imię Jezusa Chrystusa i więcej nie wracaj” albo “Przez znak krzyża, od nieprzyjaciół, uwolnij nas, Boże nasz”. W takich chwilach módl się także do Matki Bożej, nieprzyjaciółki węża. Nie zapominaj o modlitwie do anioła stróża, aniołów i szczególnie do św. Michała Archanioła.

Która modlitwa? Módl się egzorcyzmem prostym do św. Michała Archanioła w swojej intencji. Jeśli doświadczasz nocnych dręczeń albo złych, bluźnierczych lub wulgarnych myśli przeciw sacrum, módl się specjalną modlitwą przeciw temu. Jeżeli podejrzewasz, że je oddziaływuje na ciebie przekleństwo, czary, magia, uroki, gusła itd. módl się modlitwą przeciw czarom. Jest tez modlitwa przeciw pokusom, które atakują wiarę i czystość.

Zerwij z grzechem

Skończ z tym, co złe – magią, wróżbiarstwem, amuletami, czarami, różdżkarstwem, bioenergoterapią i innymi podejrzanymi praktykami. To wszystko otwiera drzwi szatanowi. Musisz tego unikać. Jeśli posiadasz jakieś przedmioty, książki, amulety itp. związane z tego typu praktykami, wynieś je poza dom i zniszcz, by nie nadawały się do użytku i nie szkodziły innym. W drodze do Boga będą Ci one tylko ciężarem.

Nie zwlekaj ze spowiedzią! – Jeśli jesteś w stanie grzechu ciężkiego – zerwij z nim, i udaj się do spowiedzi. Jeśli jednak chwilowo nie możesz przyjąć tego sakramentu, adoruj z miłością Najświętszy Sakrament.

Wybaczenie – pogódź się ze swoimi wrogami, rodziną i przyjaciółmi, zapomnij o swarach i nieporozumieniach. Wybacz wyrządzone Ci krzywdy prosząc bliźnich o to, by i Tobie wybaczyli popełnione grzechy. Przypomnij sobie warunki dobrej spowiedzi!

Trwałe nawrócenie

Eucharystia – Staraj się uczestniczyć częściej niż raz w tygodniu we Mszy św. przyjmując Komunię Św. Regularnie przystępuj do sakramentu spowiedzi. Niejedna osoba została uwolniona od dręczeń diabelskich właśnie dzięki gorącej i ufnej wierze połączonej z częstą Eucharystią, spowiedzią i Adoracją!

Czytaj Biblię (szczególnie Ewangelie) i lektury religijne, np. o o. Pio i innych świętych, “Dzienniczek” św. Faustyny, “Dzieje duszy” św. Teresy. Bardzo dobre teksty znajdziesz na naszej stronie: “Rozmowy o milczeniu” o. Cheneviera i inne, które możesz przegrać z działu “e-booki”.

Wspólnota – pomyśl o wstąpieniu do wspólnoty modlitewnej i formacyjnej, także takiej, gdzie praktykowane są modlitwy o uwolnienie i uzdrowienie.

Pokuta. Nie obawiaj się podjęcia praktyk pokutnych, także postu o chlebie i wodzie.

Na każdy dzień

Każdy człowiek w życiu codziennym może minimalizować działanie szatana na siebie i innych. Olbrzymi pożytek duchowy przynosi:

  • Regularne przyjmowanie sakramentów z wiarą i pobożnością.
  • Życie zgodne z Ewangelią i lektura Pisma Świętego. Formacja duchowa we wspólnocie.
  • Każda pokorna i ufna modlitwa, także egzorcyzm prosty i modlitwa wstawiennicza za bliźnich.
  • Sakramentalia i błogosławieństwa (opisane wyżej) używane z wiarą są pomocne w walce duchowej.

Ta strona jest częścią www.egzorcyzmy.katolik.pl, na której znajdziesz więcej informacji, modlitw, świadectw. Zapraszamy!

 

1 thought on “Pierwsza pomoc – dla siebie”

Leave a Reply