Przyczyny dręczenia demonicznego

Zobacz: www.egzorcyzmy.katolik.pl!

Poniższe treści pochodzą ze strony www.egzorcyzmy.katolik.pl. Zapraszamy Cię do odwiedzin tej strony – znajdziesz tam najbardziej wyczerpujące i pełne informacje na te oraz inne tematy!

Poniższa lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym w różnych formach (dręczenie, zniewolenie, nawiedzenie i opętanie), nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.

Dla ułatwienia podzielona została na kilka części. Niektóre rozdziały składają się z części aktywne (dotyczy przypadków samodzielnego podejmowania złych praktyk) oraz z części  pasywne (która zawiera listę skutków, kiedy człowiek jest biernym uczestnikiem zła lub wyrządzone zło oddziaływuje na inne osoby). Przyjęty podział ma w pewnej mierze charakter umowny, np. voo-doo łączy bałwochwalstwo ze  spirytyzmem.

Ogólnie przyczynami ingerencji demonicznych na człowieka jest świadome i dobrowolne trwanie w grzechu ciężkim. Może być to:

 1. Bałwochwalstwo

  (idolatria) – grzech przeciw pierwszemu przykazaniu; oddawanie boskiej czci pogańskim bóstwom, aniołom, demonom, ludziom, bożkom i przedmiotom martwym; a także wyrzeczenie się Boga.

 2. Okultyzm

  – posługiwanie się tajemnymi energiami, mocami czy zdolnościami; wiedza tajemna i ezoteryzm.

 3. Magia

  , wróżby, klątwy – (elementy okultyzmu) dążenie do osiągnięcia wpływu na ludzi i zdarzenia, czarowanie, przeklinanie, korzystanie z usług magów (wróżbici, wróżki, czarownice, czarownicy, czarnoksiężnicy itd.).

 4. Spirytyzm

  – wywoływanie duchów, bytów astralnych, aniołów, przewodników itd. za pomocą różnych technik w celu zdobycia ukrytej wiedzy, wskazówek, porad życiowych, poznania przyszłości.

 5. Leczenie “naturalne”

  – medycyna niekonwencjonalna, paramedycyna, różne terapie “naturalne” bazujące na tajemniczych i nie zweryfikowanych przez naukę energiach.

 6. Manipulowanie świadomością

  – przez dźwięk i odurzanie się, wchodzenie w trans i techniki manipulacji na świadomości poprzez dźwięk.

 7. Pozostałe

  – grzech, nałogi, perwersje seksualne. Dopust Boży.

1. Bałwochwalstwo

(idolatria) – grzech przeciw pierwszemu przykazaniu; oddawanie boskiej czci pogańskim bóstwom, aniołom, demonom, ludziom, bożkom i przedmiotom martwym; a także wyrzeczenie się Boga.

a) aktywne:

 • Sekty satanistyczne, kult upadłego anioła, zawarcie paktu z diabłem w myślach albo na piśmie (cyrograf), odbywanie rytuałów satanicznych (w tym czarna msza, gwałty, zabójstwa, okaleczanie i tortury).
 • Satanizm “intelektualny” jako bunt przeciw Bogu i moralności, uznający demona za ciemną stronę osobowości człowieka, a nie jako realną postać, afirmacja zła.
 • Czczenie starożytnych, pogańskich bóstw (Gaja, Thor, Pan, Set, Krisna i in.) w sektach lub samodzielnie.
 • Oddawanie hołdu ludziom podającym się za Boga lub jego wcielenia (np. Sai Baba).
 • Czczenie miejsc i przedmiotów (miejsca tajemne, totemy, amulety).
 • Szamanizm współczesny, neopoganizm.
 • Mantrowanie (przywoływanie, recytowanie imion), śpiewanie pieśni i recytowanie modlitw mających związek z pogaństwem.

b) pasywne:

 • Bierne uczestnictwo w bałwochwalczych rytuałach.
 • Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się rytuały satanistyczne i pogańskie.
 • Noszenie amuletów i talizmanów, posiadanie figurek bożków, diabłów, tajemnych znaków itd.
 • Nieświadome mantrowanie, śpiewy i modlitwy pogańskie.

 

2. Okultyzm

– posługiwanie się tajemnymi energiami, mocami czy zdolnościami; wiedza tajemna i ezoteryzm.

a) aktywne:

 • Ezoteryzm – poszukiwanie tajemnej wiedzy, uczestnictwo w sektach ezoterycznych, alchemia, masoneria, kabała. teozofia, parapsychologia, gnoza, itp. kursy wiedzy tajemnej, szkoły waldorfskie, różokrzyż itd.
 • Jasnowidztwo – odczytywanie wydarzeń przyszłych i przeszłych.
 • Telepatia – odczytywanie myśli na odległość, próby “przejęcia kontroli“ albo wywierania wpływu nad innymi ludźmi.
 • Inicjacja w praktyki jogistyczne dotyczące świadomości, medytacje transcedentalne i inne wschodnie praktyki o jawnym lub ukrytym charakterze  religijnym.
 • Wiele form “rozwijania duchowości” w ramach wschodnich sztuk walki, operowanie energią chi (także w tai-chi), zen.
 • Szukanie porad u jasnowidzów, telepatów itd.

b) pasywne:

 • Pozwalanie innym osobom na operowanie energiami na sobie np. w celach leczniczych.
 • Nieświadome (np. w dzieciństwie) poddanie się takim praktykom.

 

3. Magia, wróżby, klątwy

– (elementy okultyzmu) dążenie do osiągnięcia wpływu na ludzi i zdarzenia, czarowanie, przeklinanie, korzystanie z usług magów (wróżbici, wróżki, czarownice, czarownicy, czarnoksiężnicy itd.).

a) aktywne:

 • Magia “czarna” i “biała”, wszystkie praktyki czarownictwa, makumba, voodoo, wicca i in.
 • Samodzielne czarowanie, jak i uczęszczanie do magów w celu szkodzenia innym.
 • Maleficium – rzucanie uroków, klątwy na przedmioty i osoby, złorzeczenie, przeklinanie.
 • Wróżbiarstwo – dążenie do poznania przyszłości (wróżby, kartomancja, chiromancja, tarot, karty anielskie, astrologia, horoskopy, numerologia).
 • Tworzenie talizmanów albo przedmiotów mających zaszkodzić innym (fattura), korzystanie z amuletów (pierścień atlantów, wisiorki, tajemnicze znaki, remedia).

b) pasywne:

 • Padnięcie ofiarą zaczarowania, złorzeczenia, przekleństwa, klątwy, uroków (maleficium).
 • Czytanie horoskopów i książek magicznych, choćby  z ciekawości.
 • Przechowywanie talizmanów, amuletów, przedmiotów z różnych kultów lub poddawanych rytuałom (fattura).
 • Zabawia w magię w dzieciństwie.

 

4. Spirytyzm

– wywoływanie duchów, bytów astralnych, aniołów, przewodników itd. za pomocą różnych technik w celu zdobycia ukrytej wiedzy, wskazówek, porad życiowych, poznania przyszłości.

a) aktywne:

 • Nekromancja, gusła, przywoływanie dusz osób zmarłych i próby nawiązywania z nimi kontaktu.
 • Mediumizm i dążenie do samoopętania przez siły duchowe, wywoływanie duchów, wirujące stoliki, talerzyki itd.
 • Tabliczka oui-ja, pismo automatyczne i inne formy automatycznego przekazu i komunikowania się z tajemnymi bytami.
 • UFO i próby nawiązania kontaktu z “cywilizacjami pozaziemskimi”.
 • Podróże astralne, channeling (kanałowanie) i inne praktyki mające na celu kontaktować z bytami astralnymi, duchowymi przewodnikami, aniołami itd.
 • Świeckie egzorcyzmy.
 • Ubanda, candomble (element capoeira) przywoływanie duchów, rzekomych opiekunów (np. poprzez śpiewy w obcych językach, które mają wywołać jakiegoś ducha/demona).

b) pasywne:

 • Bierne uczestniczenie w wyżej wymienionych praktykach.
 • Przebywanie w miejscach, gdzie odbywały się seanse spirytystyczne i wymienione wyżej praktyki.
 • Uczęszczanie do niebezpiecznych miejsc i osób związanych z kultami, sektami, okultyzmem, wróżbiarstwem, spirytyzmem, gnozą.

 

5. Leczenie “naturalne”

– medycyna niekonwencjonalna, paramedycyna, różne terapie “naturalne” bazujące na tajemniczych i nie zweryfikowanych przez naukę energiach.

a) aktywne:

 • Bioenergoterapia, bioterapia, reiki.
 • Różdżkarstwo, wahadlarstwo, feng-shui, piramidki energetyczne.
 • Stosowanie odpromienników.
 • Hipnoza, autohipnoza (poza gabinetami lekarskimi).
 • Homeopatia (nie mylić z ziołolecznictwem!).
 • Leczenie na odległość, np. przez ekran telewizora, przekazywanie jakichś mocy, fluidów itd.
 • Akupunktura i akupresura, leczenie “energią chi”, otwieranie tzw kanałów energetycznych, czakramów.
 • Leczenie psychotroniczne i biotroniczne.
 • Mudry, ayurveda.
 • Leczenie kolorami, kamieniami, kryształami, metalami.
 • Metoda Silvy, terapia gestalt.
 • Kinezjologia edukacyjna, uzdrawianie energią rąk i gestami.
 • Irydologia – diagnoza z obserwacji tęczówki oka.
 • OOBE (out of body experience) – wychodzenie poza ciało i świadome śnienie (lucid dream).
 • Terapie reinkarnacyjne, odkrywanie swoich rzekomych poprzednich wcieleń, rebirthing.

b) pasywne:

 • Poddawanie się wszystkim powyższym terapiom (np. w dzieciństwie)..
 • Sąsiedztwo odpromienników i remediów.
 • Zażycie mikstur przygotowywanych przez szamanów i uzdrawiaczy (energetyzowane zioła, proszki Sai Baby); spożywanie pokarmów poświęconych jakiemuś bóstwu (jak posiłki wyznawców Kryszny).

 

6. Manipulowanie świadomością

– przez dźwięk i odurzanie się, wchodzenie w trans i techniki manipulacji na świadomości poprzez dźwięk.

a) aktywne:

 • Manipulowanie poprzez dźwięki, przekazywanie treści bałwochwalczych (np. satanistycznych), okultystycznych, spirytystycznych itd.
 • Mantrowanie, powtarzanie i śpiewanie pieśni poświęconych jakimś bóstwom (capoeira, krisna itd.).
 • Odurzanie się narkotykami, alkoholem i środkami odurzającymi.

b) pasywne:

 • Muzyka usypiająca świadomość, wchodzenie w stany alfa, trans itp. (także w technikach uczenia się, szybkiego czytania itd).
 • Słuchanie muzyki z przekazem podprogowym, zarówno sataniczna, jak i tzw. relaksacyjna.
 • Blackmetal, hard-rock, deathmetal i formy muzyki satanicznej z bezpośrednim lub ukrytym przekazem.
 • Muzyka identyfikowana z rożnymi kultami (np. rastafarianizm).
 • Muzyka techno i inne formy przekazu dźwiękowego wpływające na świadomość człowieka (doprowadzanie do transu i ograniczenia samokontroli).

 

7. Pozostałe

– grzech, nałogi, perwersje seksualne. Dopust Boży.

 • Dobrowolne, świadome i długotrwałe pozostawanie w grzechu ciężkim i nałogach.
 • Perwersja seksualna, zboczenia płciowe.
 • Gry komputerowe i inne z wątkami satanistycznymi i okultystycznymi.
 • Aborcja, zabójstwa, zbrodnie.
 • Inicjatywa własna demona – zdarza się w sytuacjach wyjątkowych, że Bóg toleruje chwilowe działanie złego ducha na człowieka, dla wzrostu jego świętości, pomimo, że zło nie jest zgodne z wolą Bożą (por. przypadek Hioba, św. Jana Vianneya, Matka Teresa z Kalkuty), a także o charakterze ekspiacyjnym (Anneliese Michel).

Leave a Reply