Egzorcyzmy Anneliese Michel – nagranie

Zobacz: www.egzorcyzmy.katolik.pl!

Poniższe treści pochodzą ze strony www.egzorcyzmy.katolik.pl. Zapraszamy Cię do odwiedzin tej strony – znajdziesz tam najbardziej wyczerpujące i pełne informacje na te oraz inne tematy!

Anneliese Michel, młoda, niemiecka dziewczyna została poddana prawdziwie ognistej próbie: przyjęła na prośbę Matki Najświętszej opętanie, aby uratować swoją ofiarą wielu rówieśników przed potępieniem, a światu przypomnieć o istnieniu działającego w nim szatana.


Jej tragiczna śmierć związana m.in. z wyczerpaniem organizmu spowodowała oskarżenie zarówno ro dziców jak i egzorcystów, a w niemieckim Kościele na całe lata zapomniano” o szatanie, co mogło się wydawać jego ostatecznym zwycięstwem. Po latach jednak tragedia Anneliese wróciła i wydaje się że pontyfikat Papieża Benedykta XVI, świadka tamtych wydarzeń, sprzyja powrotowi do sprawy.

Modne i dzisiaj hasła o „usuwaniu przesądów” i „ciemnogrodzkiej” wierze w istnienie diabła nabierają innego wydźwięku wobec oryginalnego nagrania przebiegu jednego z nich z dnia 10.10.1975 roku. Jako jedyny z serii egzorcyzmów, którym poddawano Anneliese w celu uwolnienia od demonów, jest w ogóle dostępny. W oryginale znajduje się na niemieckiej stronie:  http://www.anneliese-michel.de.ms/

Ktoś zdobył się również na napisanie dokładnego stenogramu tego egzorcyzmu (znajduje się pod tym samym adresem internetowym, zakładka: „kassette”), co umożliwiło wierne tłumaczenie na język polski.

Niech to dzieło będzie małym wkładem w wypełnienie wielokrotnie podczas egzorcyzmów powtarzanych z polecenia Matki Najświętszej żądań jak najszybszego rozpowszechnienia ich treści. W tłumaczeniu starano się pomijać dosłowność stosowanych w wypowiedziach demonów przekleństw i ordynarnych słów, ale aby zachować ich prawdziwy wydźwięk zastosowano skróty. Bardzo charakterystyczne jest to, że demony, które podczas egzorcyzmów wciąż przeklinają, w stosunku do Matki Najświętszej – używają zwrotów: „Najwyższa Pani, „Madam”. Niech będzie to jeszcze jeden dowód na autentyczność poznawanych prawd.  Ave Maria….

UWAGA,

przed rozpoczęciem słuchania nagrań wskazane jest być w stanie Łaski Uświęcającej oraz odmówić poniższe modlitwy:

Modlitwa do Niepokalanej Maryi

O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko Nieustającej Pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu!
O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.

Egzorcyzm Leona XIII – Modlitwa do Św. Michała Archanioła

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
 Książę Najchwalebniejszy wojska niebieskiego, 
Święty Michale Archaniele 
broń nas w walce przeciw księstwom i mocom, 
przeciw władcom ciemności tego świata 
oraz złym duchom, krążącym w przestworzach. 
Przybądź na pomoc ludziom 
których Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swoje 
oraz wykupił za wielką cenę z niewoli szatańskiej. 
Ciebie czci Kościół święty jako Stróża i Patrona; 
Tobie powierzył Pan odkupione dusze, 
byś je umieścił w niebieskiej szczęśliwości. 
Błagaj Boga pokoju, 
aby pod naszymi stopami starł szatana 
i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kościołowi. 
Zanieś nasze prośby przed tron Boga Najwyższego, 
aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie, 
i pochwyć smoka, węża starodawnego, 
który jest diabłem i szatanem, 
a związawszy go wrzuć do piekła, 
aby więcej nie zwodził narodów – Amen.


Uwagi:

1. Więcej o Anneliese Michel

2. Sam tekst egzorcyzmu można pobrać stąd.

Jak włączyć napisy?

  1. Włącz odtwarzanie nagrań
  2. Włącz polskie napisy (opcja w prawym dolnym rogu) tak, jak to jest pokazane na poniższym obrazku
  3. Jeśli napisy się nie włączą, spróbuj to samo na podstronie youtube.com

Filmy ułożone wg playlisty:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply