Kochani Czytelnicy, zwracamy się do Was z serdeczną prośbą o modlitwę i materialne wsparcie. Trwają właśnie prace nad wersją rosyjską, niemiecką i angielską tej strony. Jak możesz pomóc? - WIĘCEJ
Start Opętanie i dręczenie

Opętanie i dręczenia

Czym się przejawiają dręczenia demoniczne i opętania? Jakie są przyczyny nadzwyczajnego wpływu złych duchów na człowieka? Poniższe artykuły pomogą Ci w pierwszym rozeznaniu objawów oraz skutków działania diabła na człowieka.Stopnie dręczeń diabelskich
Można rozróżnić kilka rodzajów i pośrednich stopni ingerencji demonicznych, od kuszenia po opętanie. Jak je rozróżnić? 
 
Przyczyny dręczenia demonicznego
Poniższa lista zagrożeń duchowych, które skutkować mogą dręczeniem demonicznym w różnych formach (dręczenie, zniewolenie, nawiedzenie i opętanie), nie jest pełna i zawiera praktyki współcześnie najbardziej rozpowszechnione. Lista zagrożeń powstała w oparciu o wiedzę Kościoła (Rytuał rzymski), książki księży egzorcystów oraz świadectwa osób uwolnionych od działania złego ducha.
 
Objawy działania złego ducha
Objawy ingerencji demonicznych uwidaczniać się na różnych płaszczyznach, i cechować się różną skalą nasilenia, dotyczyć ludzi, zwierząt, miejsc i przedmiotów. Ksiądz egzorcysta ma zadanie rozpoznać, jaki jest zakres działania złego ducha w danym przypadku. Jego ocena przeprowadzana jest zwykle po badaniach lekarskich, aby wykluczyć np. zaburzenia psychiczne i naturalne pochodzenia zjawisk.
 
Objawy opętania
Opętanie to stan człowieka, którego ciałem zawładnął szatan. To skrajny stan oddziaływania diabelskiego na człowieka. Jak je rozpoznać?
 
Klasyfikacja psychiatryczna opętań
Rożnica między chorobą psychiczną a opętaniem nie zawsze wydaje się oczywista, szczególnie wtedy, gdy medycyna rości sobie prawo do spraw duchowych. W każdym przypadku trzeba wyczucia i rozgraniczenia pomiędzy kompetencjami psychiatry i egzorcysty.
 
Anneliese Michel

Anneliese MichelAnneliese Michel (ur. 21 września 1952 w Leiblfing w Bawarii, zm. 1 lipca 1976 w Klingenbergu nad Menem). Doświadczyła na sobie mnogiego opętania. Ks. Ernst Alt, kierownik duchowy Anneliese, którego wtajemniczała w swoje największe sekrety, opowiada, że dziewczyna dobrowolnie przyjęła na siebie cierpienia związane z opętaniem jako pokutę za grzechy innych ludzi. Męczarnie, jakich przy tym doświadczała, powodowały jednak, że pragnęła końca udręk i poddania się egzorcyzmom.

 
Egzorcyzmy Anneliese Michel - nagranie

Anneliese Michel, młoda, niemiecka dziewczyna została poddana prawdziwie ognistej próbie: przyjęła na prośbę Matki Najświętszej opętanie, aby uratować swoją ofiarą wielu rówieśników przed potępieniem, a światu przypomnieć o istnieniu działającego w nim szatana.

Jej tragiczna śmierć związana m.in. z wyczerpaniem organizmu spowodowała oskarżenie zarówno ro dziców jak i egzorcystów, a w niemieckim Kościele na całe lata zapomniano” o szatanie, co mogło się wydawać jego ostatecznym zwycięstwem. Po latach jednak tragedia Anneliese wróciła i wydaje się że pontyfikat Papieża Benedykta XVI, świadka tamtych wydarzeń, sprzyja powrotowi do sprawy.

Modne i dzisiaj hasła o „usuwaniu przesądów” i „ciemnogrodzkiej” wierze w istnienie diabła nabierają innego wydźwięku wobec oryginalnego nagrania przebiegu jednego z nich z dnia 10.10.1975 roku. Jako jedyny z serii egzorcyzmów, którym poddawano Anneliese w celu uwolnienia od demonów, jest w ogóle dostępny. W oryginale znajduje się na niemieckiej stronie:  http://www.anneliese-michel.de.ms/

Ktoś zdobył się również na napisanie dokładnego stenogramu tego egzorcyzmu (znajduje się pod tym samym adresem internetowym, zakładka: „kassette”), co umożliwiło wierne tłumaczenie na język polski.

Niech to dzieło będzie małym wkładem w wypełnienie wielokrotnie podczas egzorcyzmów powtarzanych z polecenia Matki Najświętszej żądań jak najszybszego rozpowszechnienia ich treści. W tłumaczeniu starano się pomijać dosłowność stosowanych w wypowiedziach demonów przekleństw i ordynarnych słów, ale aby zachować ich prawdziwy wydźwięk zastosowano skróty. Bardzo charakterystyczne jest to, że demony, które podczas egzorcyzmów wciąż przeklinają, w stosunku do Matki Najświętszej – używają zwrotów: „Najwyższa Pani, „Madam”. Niech będzie to jeszcze jeden dowód na autentyczność poznawanych prawd.  Ave Maria….

UWAGA,

przed rozpoczęciem słuchania nagrań wskazane jest być w stanie Łaski Uświęcającej oraz odmówić poniższe modlitwy:

Modlitwa do Niepokalanej Maryi

O Maryjo, swym litościwym sercem obejmij dusze zamknięte w ciemnych więzieniach pokuty, a nie mających na ziemi nikogo, kto by o nich pamiętał. Najlepsza Matko, wejrzyj swym miłosiernym wzrokiem na te dusze opuszczone, przyjdź im ze skuteczną pomocą wśród opuszczenia, w jakim pozostają i pobudź serca wielu wiernych do modlitwy za nie. O Matko Nieustającej Pomocy, zlituj się nad duszami opuszczonymi w czyśćcu!
O Niepokalana Maryjo, Matko Miłosierdzia, która widziałaś święte Ciało ukochanego Syna Twojego wiszące na krzyżu, patrzyłaś na ziemię przesiąkniętą Jego Krwią i byłaś obecna przy Jego okrutnej śmierci. Polecam Ci, Matko Najświętsza, dusze cierpiące w czyśćcu i błagam, racz wejrzeć na nie okiem swego miłosierdzia i wyjednaj im wybawienie z mąk. Dla wyproszenia Twej łaski, o Matko Niepokalana, przebaczam szczerze i serdecznie tym wszystkim, którzy mnie obrazili i przez Twoje wstawiennictwo proszę Jezusa o udzielenie im wszelkiego dobra, łaski i błogosławieństwa w zamian za zło, które mi wyrządzili lub którego mi życzyli. Przez Twoje ręce, o Panno Święta, ofiaruję Bogu ten akt miłości dla uproszenia miłosierdzia dla dusz, które poddane są oczyszczeniu. Amen.

Egzorcyzm Leona XIII - Modlitwa do Św. Michała Archanioła

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.
 Książę Najchwalebniejszy wojska niebieskiego, 
Święty Michale Archaniele 
broń nas w walce przeciw księstwom i mocom, 
przeciw władcom ciemności tego świata 
oraz złym duchom, krążącym w przestworzach. 
Przybądź na pomoc ludziom 
których Bóg stworzył na obraz i podobieństwo swoje 
oraz wykupił za wielką cenę z niewoli szatańskiej. 
Ciebie czci Kościół święty jako Stróża i Patrona; 
Tobie powierzył Pan odkupione dusze, 
byś je umieścił w niebieskiej szczęśliwości. 
Błagaj Boga pokoju, 
aby pod naszymi stopami starł szatana 
i nie pozwolił na trzymanie ludzi w niewoli i szkodzenie Kościołowi. 
Zanieś nasze prośby przed tron Boga Najwyższego, 
aby rychło uprzedziło nas miłosierdzie Pańskie, 
i pochwyć smoka, węża starodawnego, 
który jest diabłem i szatanem, 
a związawszy go wrzuć do piekła, 
aby więcej nie zwodził narodów – Amen.

 


Uwagi:

2. Sam tekst egzorcyzmu można pobrać stąd.

Jak włączyć napisy?

  1. Włącz odtwarzanie nagrań
  2. Włącz polskie napisy (opcja w prawym dolnym rogu) tak, jak to jest pokazane na poniższym obrazku
  3. Jeśli napisy się nie włączą, spróbuj to samo na podstronie youtube.com

 

Filmy ułożone wg playlisty:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 Facebook